“”


วัดภูสูง” นั้นได้ตั้งชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งของวัด เนื่องจากว่าวัดตั้งอยู่บนภูเขา ที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า ภูสูง นี่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดจุดเด่นของวัดภูสูงนั้นก็คงจะหนีไม่พ้น พระใหญ่ หรือ รูปปั้นพระพุทธรูปเนื้อสีขาวนวลองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในวัด เป็นพระพุทธรูปที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจง มีความสวยงามมากๆ โดยบริเวณตัวฐานของพระพุทธรูปได้ถูกตกแต่งด้วยภาพของพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย


วัดภูสูง

Share

วัดภูสูง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร Map

List 0 review | art & culture,attractions,Temple,place,temple

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2104

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)