“”

วัดป่ากระสา ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมา ชื่อปัจจุบันเป็นชื่อที่คนรุ่นหลังเรียก เนื่องจากเคยมีบ่อกระสาขึ้นอยู่จำนวนมาก ภายนวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสูง ด้านหน้ามีวิหารก่อด้วยศิลาแลง มีผนังเจาะช่องแสงเป็นซี่ลูกกรง เจดีย์รายจำนวน 8 องค์ก่อด้วยศิลาแลง และตั้งเรียงรายล้อมรอบด้วยแท่นศิลาแลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปักเรียงชิดติดกันเป็นรั้วหรือกำแพงวัด มีประตูเข้าออกวัดทั้งสี่ด้าน


วัดป่ากระสา

Share

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย Map

List 0 review | art & culture,attractions,Temple,archaeological site

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

3142

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

วัดหลักเมือง วัดหลักเมือง (List 0 review)

ห่าง 1.29 กิโลเมตร

Wat Suan Kaew Utthayan Yai Wat Suan Kaew Utthayan Yai (List 0 review)

ห่าง 2.09 กิโลเมตร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (List 0 review)

ห่าง 2.35 กิโลเมตร

Wat Chedi Chet Thaeo Wat Chedi Chet Thaeo (List 0 review)

ห่าง 2.66 กิโลเมตร

Si Satchanalai Historical Park Si Satchanalai Historical Park (List 0 review)

ห่าง 2.79 กิโลเมตร

Wat Chang Lom Sukhothai Wat Chang Lom Sukhothai (List 0 review)

ห่าง 2.82 กิโลเมตร

Wat Khao Phanom Phloeng Wat Khao Phanom Phloeng (List 0 review)

ห่าง 3.09 กิโลเมตร