“”

วัดหลักเมือง ปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์ "เที่ยวเมืองพระร่วง" ของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ใช่เป็นวัดในพุทธศาสนาเป็นแน่ และมิใช่โบสถ์พราหมณ์ แต่จะเกี่ยวกับศาลผีหรือเทวดาอันใดอันหนึ่ง จึงได้เล่าต่อไปว่าบางทีจะเป็นหลักเมือง" ภายหลังได้มีการขุดแต่งและบูระณะโบราณสถานแห่งนี้ พบหลักฐานว่า น่าจะเป็นวัดในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโบราณสถานอื่นๆ


วัดหลักเมือง

Share

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย Map

List 0 review | art & culture,attractions,Temple,archaeological site

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

3344

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

วัดป่ากระสา วัดป่ากระสา (List 0 review)

ห่าง 1.29 กิโลเมตร

Wat Suan Kaew Utthayan Yai Wat Suan Kaew Utthayan Yai (List 0 review)

ห่าง 3.15 กิโลเมตร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (List 0 review)

ห่าง 3.44 กิโลเมตร

Wat Chedi Chet Thaeo Wat Chedi Chet Thaeo (List 0 review)

ห่าง 3.73 กิโลเมตร

Wat Chang Lom Sukhothai Wat Chang Lom Sukhothai (List 0 review)

ห่าง 3.88 กิโลเมตร

Si Satchanalai Historical Park Si Satchanalai Historical Park (List 0 review)

ห่าง 3.91 กิโลเมตร

Wat Khao Phanom Phloeng Wat Khao Phanom Phloeng (List 0 review)

ห่าง 4.15 กิโลเมตร