“”

น้ำตกตาดฟ้าหรือถ้ำเตี้ย เป็นถ้ำเล็กๆ อยู่เชิงเขาภูอีเฒ่า และมีน้ำตกเป็นลานหินลาดชันกว้างประมาณ 15 20 เมตร ยาวโดยตลอด 80 90 เมตร ลาดชันประมาณ 30 องศา มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำให้อาบหรือเล่นกันได้ อยู่ในท้องที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง ห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 25 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 201


น้ำตกตาดฟ้า

Share

นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ Map

List 0 review | aventure,family,attractions,Waterfall

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

3644

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Phu Phra Phu Phra (List 0 review)

ห่าง 4.86 กิโลเมตร

Tat Ton National Park Tat Ton National Park (List 0 review)

ห่าง 7.62 กิโลเมตร