“”

วัดเซนโคจิ เป็นวัดใหญ่ทางพุทธศาสนา สร้างในปี 642 เป็นงานสถาปัตยกรรมงดงาม มีวิหารสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง นับได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น

ภายในประดิษฐานพระประธานซึงมี 3 ร่างใน 1 องค์ โดยได้รับมาจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ และเป็นวัดที่มีผู้มาสักการะมากมาย จนได้รับการกล่าวขานว่า เป็นวัดที่ควรจะมาสักการะครั้งนึงในชีวิต

ภายในมีอุโมงค์ใต้ดิน ให้เราเดินตามทางไปถึงกุญแจสวรรค์ ตามความเชื่อที่ว่าหากสัมผัสแล้วเมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์


Zenkoji

Share

Motoyoshicho-491 Nagano, Nagano Prefecture 380-0851 Map

List 0 review | art & culture,attractions,Temple,Place of worship,place,temple

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

597

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)