“”

เส้นทางแอลป์ ทาเทะยามะคุโรเบะ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเทือกเขาสูงที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก เชื่อระหว่างเขตโอมาจิของจังหวัดนะงะโนะกับหมู่บ้านทาเทะยามะของจังหวัดโทะยามะ ตลอดเส้นทางยาวทั้งหมด 100 กิโลเมตร ต่อเชื่อมกันด้วยยานพาหนะ เช่น รถบัส เคเบิ้ลคาร์ โรปเวย์ต่างๆ ตัดผ่านเทือกเขาทาเทะยามะและเทือกเขาอุชิโระทาเทะยามะ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์เหนืออันยิ่งใหญ่ตระกาลตา

 


Tateyama Kurobe

Share

2117 Taira Omachi, Nagano Prefecture 398-0001 Map

List 0 review | aventure,attractions,Sports activities,Forest mountain

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

45

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)