“”

ศาลหลักเมือง ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2408 เมื่อท้าวมหาชัย เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกได้รวบรวมไพล่พลจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ ได้สร้างศาลหลักเมืองและอัญเชิญเจ้าหลักเมืองมาประทับ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดมหาสารคาม ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก

ศาลหลักเมืองมหาสารคาม อยู่ติดถนนครสวรรค์ หน้าโรงเรียนหลักเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลักที่แทบทุกคนจะต้องผ่านอยู่บ่อยๆ แม้กระทั่งคนที่คนเดินทางไกล กทม.ผ่านมหาสารคามไปยังกาฬสินธุ์-สกลนคร-บ้านแพง-เรณูนคร ก็จะต้องผ่านหน้าศาลหลักเมืองมหาสารคามด้วย

ชาวเมืองและผู้ที่ผ่านไปต่างยกมือไหว้ หรือบีมแตรเมื่อผ่านหน้าศาลเมืองแห่งนี้เมืองนี้ชาวมหาสารคามเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาให้ความเคารพเชื่อถือกันหากใครต้องการสำเร็จในสิ่งใดผ่านมาก็เชิญแวะสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล


ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มหาสารคาม

Share

ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 Map

List 0 review | art & culture,City Pillar Shrine,place

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2999

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)