“”

เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ทอผ้าไหม จัดเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน และเป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร คือ ปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหมเอง ทอผ้าไหมเอง และจัดจำหน่ายผ้าไหมเองด้วย


แหล่งทอผ้าไหม

Share

จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 Map

List 0 review | art & culture,attractions,shops,place,Learning center,Local products,Community village

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2167

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Wat Phra Lao Thep Nimit Wat Phra Lao Thep Nimit (List 1 review)

ห่าง 8.93 กิโลเมตร