“”

ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 มีพื้นที่ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร ในเขตอำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา พื้นที่เป็นภูเขาในเทือกเขาพนมดงรัก สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ 


อุทยานแห่งชาติภูจอง นายอย

Share

นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 Map

List 0 review | aventure,family,attractions,Forest mountain,Waterfall

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1693

Recommend trips

Manage your trips

Delete all place

All reviews

(List 0 review)