“”

อยู่บนเทือกเขาวัวแดง อีกด้านหนึ่ง มีหินงอกหินย้อยเป็นแก้วแวววาวสวยงามมาก


ถ้ำแก้ว ชัยภูมิ

Share

แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 Map

List 0 review | aventure,attractions,Place of worship,place,cave

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1814

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)