“”

ผาดงก่อ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก เป็นหน้าผาสูงอยู่บนยอดภูผาเหล็กถัดจากผาสุริยันต์มาทางทิศตะวันออก เป็นจุดชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นบริเวณป่าทึบและเทือกเขาสลับซับซ้อนกันมากมาย

ผาน้ำโจ้ก
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก เป็นหน้าผาสูงอยู่ยอดภูผาเหล็กทางทิศตะวันออก เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยหาด และมองได้ไกลถึงจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และสามารถชมดวงอาทิตย์ตกดินในยามอัสดงได้สวยงามมาก


ผาดงก่อ และ ผาน้ำโจ้ก

Share

อ.ส่องดาว จ.สกลนคร Map

List 0 review | aventure,romantic,attractions,Forest mountain,Viewpoint

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2301

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Achan Wan Uttamo Museum Achan Wan Uttamo Museum (List 0 review)

ห่าง 4.38 กิโลเมตร