“”

 ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีซากโบราณสถานอยู่ราว 30 แห่ง ใน บริเวณพื้นที่กว้าง 10 ตรกม. ที่ตำบลยะรัง ตำบลปิตูมุดี และตำบลวัด มีอายุประมาณ 1,400 ปี มาแล้ว โบราณสถานแห่งนี้สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาทคูคลองที่ใช้ป้องกันข้าศึก และ บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในศตวรรษที่ 12-14


ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

Share

ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี Map

List 0 review | art & culture,attractions,archaeological site

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1983

Recommend trips

Manage your trips

ลบออก

All reviews

(List 0 review)