“”

Shin machi Dori เป็นถนนสายการค้าของของเมืองอาโอโมริ อยู่ตรงข้ามกับสถานีเจอาร์อาโอโมริ เป็นที่ตั้งของห้างร้านและย่านการค้าต่่างๆ มีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลอดทั้ง2 ฝั่งข้างทาง ยิ่งเวลาช่วงกลางคืน จะเป็นแหล่งที่มีสีสันอีกสไตล์ และถนนเส้นนี้ยังมีความสำคัญในช่วงเทศกาลประจำเมือง อย่างการแห่โคมไฟNebuta


Shinmachi Dori

Share

Shin-machi Dori, Aomori, Aomori Prefecture,Japan Map

List 0 review | art & culture,attractions,Community village,city

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

687

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Aomori Prefecture Tourist Center Aomori Prefecture Tourist Center (List 0 review)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

Nebuta Museum WA RASSE Nebuta Museum WA RASSE (List 0 review)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

A FACTORY A FACTORY (List 0 review)

ห่าง 0.50 กิโลเมตร

Hakkoda maru Memorial Ship Hakkoda maru Memorial Ship (List 0 review)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

Sannai Maruyama Sannai Maruyama (List 0 review)

ห่าง 3.98 กิโลเมตร