“”

โบราณสถานซันนะอิ-มะรุยะมะ (Sannai-Maruyama) เป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุดสมัยเอโดะ การสำรวจขุดดันเริ่มในปีเฮเซที่4 (ค.ศ. 1992) ได้พบร่องรอยของหมู่บ้านขนาดใหญ่ในยุคสมัยโจมนตอนต้นจนถึงโจมนตอนกลาง (ประมาณ 3,900 ถึง 2,200 ปี ก่อนดริสตกาล หรือประมาณ 5,900 ถึง 4,200 ปีก่อน) พบทั้งซากของอาคาร บ้านหลุมและซากอาดารเสาหินขุด ฐานของอาคาร หลุมศพของผู้ใหญ่และเด็กจำนวนมาก และยังมีการขุดพบเครื่องมือใช้สอยที่ทำจากดินและหิน เครื่องใช้จากไม้ที่มีค่า เครื่องมือที่ทำจากกระดูกสัตว์ เป็นต้น จังหวัดอาโอโมริได้เล็งเห็นความสำคัญของโบราณสถาน และเริ่มทำการเก็บรักษาซากปรักหักพังเหล่านี้ตั้งแต่ปีเฮเซที่ 6 (ด.ศ. 1994) ในปีเฮเซที่ 7 (ค.ศ. 1995) ได้ทำการบูรณะบำรุง

และจัดแสดง และในปีเฮเซที่ 14 (ค.ศ.2002) ได้เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโจมนในเดือนมีนาคม ปีเฮเซที่ 9 (ค.ศ. 1997) ได้รับการตั้งให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและต่อจากนั้นในปีเฮเซที่ 12 (ค.ศ.2000 ได้รับเลือกให้เป็นโบราณสถานภาคพิเศษและในปีเฮเซที่ 15 (ค.ศ. 2003) สิ่งที่ถูกขุดค้นพบกว่า 1,958 ชิ้นได้รับการรับรองให้เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญทางวัฒนธรรมด้วย จังหวัดอาโอโมริจึงเป็นที่ที่สามารถสัมผัสกับ "หมู่บ้าน" ในยุคสมัยโจมน และยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุของชันนะอิ-มะรุยะมะ ซึ่งได้ทำการบำรุงรักษา และทำให้เกิดประโยชน์สืบเนื่องต่อไป


Sannai Maruyama

Share

Maruyama-305 Sannai, Aomori, 038-0031 ญี่ปุ่น Map

List 0 review | art & culture,attractions,archaeological site,museum

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

017-766-8282

713

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

A FACTORY A FACTORY (List 0 review)

ห่าง 3.87 กิโลเมตร

Nebuta Museum WA RASSE Nebuta Museum WA RASSE (List 0 review)

ห่าง 3.87 กิโลเมตร

Shinmachi Dori Shinmachi Dori (List 0 review)

ห่าง 3.98 กิโลเมตร

Hakkoda maru Memorial Ship Hakkoda maru Memorial Ship (List 0 review)

ห่าง 4.06 กิโลเมตร

Aomori Prefecture Tourist Center Aomori Prefecture Tourist Center (List 0 review)

ห่าง 4.29 กิโลเมตร