“”

พิพิธภัณฑ์ Hakkodamaru Memorial Ship เดินเป็นเรือเฟอร์รี่ที่เคยให้บริการข้ามฝั่งระหว่างอาโอโมริและฮาโกดาเตะ ก่อนที่จะมีการขุดอุโมงเซคังเพื่อข้ามฝั่งตามอย่างในปัจจุบัน


Hakkoda maru Memorial Ship

Share

1-112-15地先 Yanakawa Aomori, Aomori Prefecture 038-0012 Map

List 0 review | art & culture,attractions,museum

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

576

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

A FACTORY A FACTORY (List 0 review)

ห่าง 0.20 กิโลเมตร

Nebuta Museum WA RASSE Nebuta Museum WA RASSE (List 0 review)

ห่าง 0.24 กิโลเมตร

Aomori Prefecture Tourist Center Aomori Prefecture Tourist Center (List 0 review)

ห่าง 0.45 กิโลเมตร

Shinmachi Dori Shinmachi Dori (List 0 review)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

Sannai Maruyama Sannai Maruyama (List 0 review)

ห่าง 4.06 กิโลเมตร