“”

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโงย่า(Nagoya City Science Museum) มีตัวอาคารที่เป็นรูปโลกยักษ์สีเงิน แบ่งเป็น 6 ชั้น ที่ชั้น 1 เป็นห้องสมุด ชั้น 2-6 เป็นที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่่งในท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งโปรแกรมท้องฟ้าจำลองจะเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือนรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย ถึงแม้ว่าการบรรยายมีเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ก็ยังคุ้มค่าสำหรับการมองดูดวงดาวที่ฉายบนหน้าจอทรงกลมขนาดใหญ่

ภายในพิพิธภัณฑ์มีทั้งหดม 7 ชั้น 5 ชั้นจะครอบคลุมการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ส่วนนิทรรศการชั่วคราวจะจัดขึ้นเป็นระยะๆในห้องใต้ดิน นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เหมาะกับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองแบบโต้ตอบ เช่น ห้องแลปทอร์นาโด ห้องแลปไฟฟ้า และห้องแลปแช่แข็งที่จำลองสภาวะบริเวณขั้วโลก เป็นต้น


Nagoya City Art Science Museum

Share

ญี่ปุ่น ไอชิ นะโงะยะ Map

List 0 review | art & culture,attractions,museum

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

51

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Nagoya City Art Museum Nagoya City Art Museum (List 0 review)

ห่าง 0.18 กิโลเมตร

Osu Kannon Osu Kannon (List 0 review)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

Osu Shopping Street Osu Shopping Street (List 0 review)

ห่าง 0.75 กิโลเมตร

21 Oasis 21 21 Oasis 21 (List 0 review)

ห่าง 1.12 กิโลเมตร

Nagoya TV Tower Nagoya TV Tower (List 0 review)

ห่าง 1.14 กิโลเมตร

Nagoya Noh Theater Nagoya Noh Theater (List 0 review)

ห่าง 1.94 กิโลเมตร

Nagoya Castle Nagoya Castle (List 0 review)

ห่าง 2.10 กิโลเมตร

Noritake Garden Noritake Garden (List 0 review)

ห่าง 2.29 กิโลเมตร

Cultural Path Futaba  Museum Cultural Path Futaba Museum (List 0 review)

ห่าง 2.43 กิโลเมตร

Nagoya City Museum of Art Nagoya City Museum of Art (List 0 review)

ห่าง 2.48 กิโลเมตร