“”

บนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหลักนักท่องเที่ยวก ประเดับตาด้วยโครม ทั้งงานแกะสลัก และงานไม้ งานเคลือบโลหะผสมผสนาน กันออกมาอย่างได้วิจิตร ประดับด้วยโคมไฟและสายไฟและตุ๊กตา Krakami แม้กระทั่งล้อรนยนต์ ตกแต่งได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้เพลงนี้ก็ยังมีกล่องไม้ ไทโกะ

 


Matsuri no Mori

Share

Map

List 0 review | art & culture,attractions,museum

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

452

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)