“”

ที่นี่มีห้างและร้านของหลายๆ แบรนด์ที่ทันสมัย คอยให้บริการอยู่ตลอดเส้นทาง


ถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย

Share

Yuzhong Qu Chongqing Shi Map

List 0 review | place

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

610

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)