“”

ที่นี่เป็นสถานที่กราบขอพรจากศาลเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ซึ่งยังเป็นที่ตั้งของ ชินชุเด็น ที่หมักสาเกศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในเทศกาลโดบุโระคุ


Shirakawahachiman Jinja

Share

501-5627 เมืองโอโนะ จังหวัดกิฟุ Map

List 0 review | Shrine,place

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

64

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Doburoku Festival Museum Doburoku Festival Museum (List 0 review)

ห่าง 0.03 กิโลเมตร

Myozenji Temple Myozenji Temple (List 0 review)

ห่าง 0.14 กิโลเมตร

Ogimachi Village Ogimachi Village (List 0 review)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

Ogimachi Suspension Bridge Ogimachi Suspension Bridge (List 0 review)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

Gassho Zukuri Minkaen Gassho Zukuri Minkaen (List 0 review)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

Nagase House Nagase House (List 0 review)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

Shirakawa go Historical Village Shirakawa go Historical Village (List 0 review)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

Kanda House Kanda House (List 0 review)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

Homura Jin Art Museum Homura Jin Art Museum (List 0 review)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

Wada House Wada House (List 0 review)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

Nearby restaurants

Hakusuien Hakusuien (List 0 review)

ห่าง 0.64 กิโลเมตร

Shirakawago Restaurant Irori Shirakawago Restaurant Irori (List 0 review)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

Coffee Shop Hina Coffee Shop Hina (List 0 review)

ห่าง 0.86 กิโลเมตร

Masuzono Bunsuke Masuzono Bunsuke (List 0 review)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

Yamakoshi Yamakoshi (List 0 review)

ห่าง 1.98 กิโลเมตร