“”

ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) ทะเลสาบโทวาดะครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัดคือจังหวัดอาโอโมริและจังหวัดอาคิตะ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ ทางเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในอุทยานของญี่ปุ่นโทะวะดะฮะจิมันไท เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟบนที่ราบสูงซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาปากปล่องและเป็นต้นน้ำของลำธารน้ำไหลโอะอิระเสะ มีขนาดกว้างใหญ่และเส้นรอบวงมีขนาดประมาณ 46 กม. จุดลึกที่สุดคือ 327 เมตรซึ่งลึกเป็นอันดับ 3 ในญี่ปุ่น

จากอาโอโมริหรือฮาจิโนะเฮะ สามารถวางแผนไปเที่ยวเส้นทางเดินชมธรรมชาติโออิระเสะและทะเลสาบโทวาดะได้ภายในวันเดียว ด้วยการใช้บริการ JR BUS จากสถานีทั้งสอง


Lake Towada

Share

ญี่ปุ่น Akita, 青森県 Map

List 0 review | aventure,attractions,Water fountain

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

53

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Lake Towada Lake Towada (List 0 review)

ห่าง 0.17 กิโลเมตร

Oirase Strean Oirase Strean (List 0 review)

ห่าง 8.50 กิโลเมตร