“”

โบสถ์อุราคามิ (Urakami Cathedral) หรืออีกชื่อว่า Atomic Bomb Memorial Cathedral เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่ใน Urakami จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นางาซากิได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณูที่ทิ้งโดยสหรัฐอเมริกา ศูนย์กลางของการระเบิดอยู่ใกล้กับวิหาร Urakami มาก ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อโบสถ์และส่งผลให้นักบวชจำนวนมากเสียชีวิต อาคารพังทลายลงเนื่องจากแรงระเบิด แต่โครงสร้างบางส่วน รวมทั้งผนังและหอระฆังยังคงอยู่

หลังสงคราม ชุมชนคาทอลิกในนางาซากิเริ่มพยายามสร้างอาสนวิหารขึ้นใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการฟื้นฟู กระบวนการสร้างใหม่เริ่มขึ้นในปี 1953 และมหาวิหารหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1959 การออกแบบอาคารหลังใหม่ได้รวมเอาองค์ประกอบของอาสนวิหารเดิม รวมทั้งหอระฆัง

วิหาร Urakami กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและการปรองดอง รำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของระเบิดปรมาณูและส่งเสริมข้อความเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ เเละดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วโลกที่ต้องการแสดงความเคารพและเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์

น่าเสียดายที่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อาสนวิหารประสบกับปัญหาทางการเงิน และอัครสังฆมณฑลคาทอลิกแห่งนางาซากิได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากในการรื้อถอนอาคารในปี 2020 การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการตอบสนองที่หลากหลาย โดยบางส่วนแสดงความโศกเศร้าต่อการสูญเสียสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ขณะที่คนอื่นๆ รับรู้ถึงความท้าทายที่คริสตจักรต้องเผชิญ

แม้ว่าโครงสร้างทางกายภาพของวิหาร Urakami จะไม่มีอยู่แล้ว แต่มรดกและความทรงจำที่เกี่ยวข้องยังคงได้รับการเชิดชู สถานที่นี้ยังคงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของนางาซากิและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบร้ายแรงของสงครามนิวเคลียร์


Urakami Cathedral

Share

1-79 Motoomachi, Nagasaki, 852-8112 ญี่ปุ่น Map

List 0 review | art & culture,attractions,church

Open now : 9.00 - 17.00

Mon9.00 - 17.00
Tue9.00 - 17.00
Wed9.00 - 17.00
Thu9.00 - 17.00
Fri9.00 - 17.00
Sat9.00 - 17.00
Sun9.00 - 17.00

+81958441777

http://www1.odn.ne.jp/uracathe/

51

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Museum of 26 Martyrs of Japan Museum of 26 Martyrs of Japan (List 0 review)

ห่าง 2.41 กิโลเมตร

Nagasaki Prefectural Art Museum Nagasaki Prefectural Art Museum (List 0 review)

ห่าง 3.81 กิโลเมตร

Sofukuji Temple Sofukuji Temple (List 0 review)

ห่าง 4.00 กิโลเมตร

Glover Garden Glover Garden (List 0 review)

ห่าง 4.65 กิโลเมตร

Oura Church Oura Church (List 0 review)

ห่าง 4.67 กิโลเมตร

Nearby restaurants

Starbucks Coffee Starbucks Coffee (List 0 review)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร

Bikkuri Donkey Bikkuri Donkey (List 0 review)

ห่าง 4.74 กิโลเมตร