“”

เป็นเกาะเล็กๆใน ‘จังหวัดมิยากิ’ ที่สามารถใช้เวลาเดินชมได้ภายใน 2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ของเกาะจะอยู่ในรูปแบบของสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติที่มีต้นไม้ ดอกไม้ และพืชต่างๆอยู่กว่า 300 ชนิด มีจุดชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดแนวทางเดิน จุดเด่นของเกาะแห่งนี้คือสะพานฟุคุอุระบาชิ สะพานสีแดงสดยาว 252 เมตรที่พาดจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่ตัวเกาะ ได้บรรยากาศเดินข้ามทะเลกันเลยทีเดียว บนเกาะฟุคุอุระจิมะมีจุดชมวิวอยู่มากมาย แต่ละจุดจะมีป้ายบรรยายไว้ด้วยว่าเกาะต่างๆที่เราเห็นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง


Fukuurajima Island

Share

Senzui-39-1 Matsushima, Miyagi District, Miyagi 981-0213, Japan Map

List 0 review | sea,attractions,Island

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

56

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

วัดโกะไดโด วัดโกะไดโด (List 0 review)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

Matsushima Matsushima (List 0 review)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

Kanrantei Kanrantei (List 0 review)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร