“”

ตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโบโซ จังหวัดชิบะ ภูเขาที่มีความสูง 300 เมตรแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องหน้าผาอันน่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงรูปปั้นเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่า เฮียคุ-ชาคุคันนอนรวมถึงรูปปั้นเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่า เฮียคุ-ชาคุคันนอน นอกจากนี้ภูเขาโนโกกิริก็เป็นที่ตั้งของ วัดนิฮงจิ  ซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายโซโตะเซ็น  ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อน วัดแห่งนี้จึงถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันโต  และตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยรูปปั้น 1500รูป สร้างจากการแกะสลักระดับปรมาจารย์ 

นอกจากนี้ ที่บริเวณด้านบนภูเขาก็มีประติมากรรมแกะสลักหน้าผารูป เทพธิดาแห่งความเมตตา ซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวกด้วยค่ะ รูปสลักที่มีความสูงถึง 30 เมตรนี้สร้างขึ้นในปี 1966


Mount Nokogiri

Share

Unazawa, Okutama, Nishitama District, Tokyo, Tokyo 198-0213, Japan Map

List 0 review | aventure,art & culture,attractions,Forest mountain,temple

Open now

56

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)