“”

บ้านเหมืองแพร่ เป็น จุดแรกของภาคอีสาน มีแม่น้ำเหืองเป็นแนวเขตแดนไทย ลาว ฝั่งลาวก็เรียกว่าบ้านเหมืองแพร่ อยู่กับเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี แต่คนฝั่งไทยมักจะเรียกว่า บ้านฟากน้ำ แม่น้ำเหืองความกว้างไม่ถึง8เมตร ก่อนที่จะไหลไปบรรจบแม่น้ำโขงที่ภูคกงิ้ว อ.ท่าลี่ จ.เลย

บ้านเหมืองแพร่

Share

บ.เหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย Map

List 0 review | aventure

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

7702

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)