“”

ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชำรุด 


พระธาตุศรีมงคล

Share

วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 Map

List 0 review | art & culture,attractions,Temple,Place of worship,monument

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2208

Recommend trips

Manage your trips

Delete

All reviews

(List 0 review)

Nearby Places

Nong Han Nong Han (List 0 review)

ห่าง 8.26 กิโลเมตร