เกียวโตตอนกลาง เต็มวัน

670
เที่ยวเกียวโต ตอนกลาง เมืองโบรานแสนโรแมนติก ปราสาทนิโจสัก 2-3 ชม (ปรสาทมรดกโลก) ต่อด้วยวัดนิชิฮงกันจิ(วัดมรดกโลก) ต่อด้วยย่านกิออนGion และหอคอยเกียวโต
เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) มีความสูง 131 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเกียวโต มีจุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 100 เมตร สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา มองเห็นเมืองเกียวโต และอาจจะมองเห็นโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในวันฟ้าโปร่ง ... read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง