สถานที่ท่องเทียว รูปหัวใจ เมืองไทย

503
พอจะเก็บได้เท่านี้ไปก่อน 3 สถานที่ท่องเทียว รูปหัวใจ เมืองไทย
แล้วแอดฯสัญญาว่าจะไปเก็บภาพจุดอื่นๆมาให้เพิ่ม....
Phu Kradueng is unquestionably one of the most popular tourist spots in Thailand, thanks to its unspoiled environment, diverse ecological systems and geographical features, incorporating grasslands, coniferous woodlands, evergreen forests, waterfalls and viewpoints. In the winter, especially during New Year holidays, Phu Kradueng has become crowded with the thousands of tourists. Phu Kradueng is a... read more
Koh Kaeo Yai Island, located in Phuket, Thailand, is a hidden gem waiting to be explored. The highlight of Koh Kaeo Yai Island is its pristine natural beauty and secluded atmosphere, making it a perfect escape from the bustling city life.
Tourists can enjoy relaxing on the pristine white sandy beaches, surrounded by crystal-clear waters and lush greenery. Snorkeling and diving enthusiasts can expl...
read more
this place is the docking point of many boat coming from Krabi the Beach here is not suite for swimming as mangrove, plenty of food shops, mini pub, near places of rock climbing. Six resorts are recommended.

Sunrise Tropical Resort, very new just open in late 2002.
Ya Ya Resort, well know for many years with wooden rooms amidst coconut trees.
Diamond Private Resort, with many rooms, swimming pool...
read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง