สตรีทอาร์ต (Street Art) เก๋ไก๋ เมืองไทย

5846
สตรีทอาร์ต (Street Art) เมืองไทย มาเที่ยวแล้วใกล้ตรงไหน อย่าลืมแวะ แซะๆ เซลฟี่กันด้วย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จัก ทำให้พลาดอีกจุดที่สำคัญ
Phuket's street art scene is a vibrant and captivating aspect of the island's cultural landscape. The highlight of Phuket's street art is the colorful and expressive murals that adorn the walls of buildings, alleyways, and public spaces. Tourists can enjoy exploring the streets of Phuket to discover these captivating artworks, which often depict local culture, traditions, and natural beauty. From ... read more
Songkhla, a vibrant province in southern Thailand, is known for its cultural heritage and stunning natural landscapes. However, in recent years, another form of artistic expression has taken center stage in this enchanting province – street art. The emergence of street art in Songkhla has breathed new life into its streets, captivating both locals and tourists
One of the key highlights of st...
read more
Paintings on building wall are made in several spots in Betong downtown, locally called "street art".  This street art looks similar to Penang's and Songkla's.
Tourists love to take pictures and following the gestures painted on the wall.  Most of the paintings are narrating the lifestyle of local people now and years ago. They are inspired and painted by students and teachers of Si...
read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง