10 วัดน่าเที่ยว นนทบุรี

2441
10 วัดน่าเที่ยว จ.นนทบุรี

ใช้เกณฑ์คัดเลือก (ไม่เรียงลำดับความนิยม)
- ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน
- บรรยากาศ เช่น ริมน้ำ ริมคลอง เชตชุมชนเข้าถึง
- พระพุทธรูปศักดิ์ และ
- ความสวยงานในองค์รวมหลายๆอย่าง ฯลฯ
This old monastery located in the vicinity of the Tambon Ko Kret, Amphoe Pak Kret is constructed in Mon style architecture. The main attraction are a large reclining Buddha, mural paintings, a Mon style marble carved pagoda and the principal image in the Ubosot. There is a village, on Koh Kred (Kred Island), whrer  the villagers produce ancient Mon style pottery called “Kwan Aman”. It is ... read more
วัดปรางค์หลวง สันนิษฐานว่าสร้างสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประมาณ พ.ศ.1890 ชื่อเก่า "วัดหลวง" ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้มาเห็นองค์พระปรางค์ อายุกว่า 600 ปี ที่สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดปรางค์หลวง" มีประธานในอุโบสถ นามว่า หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตั... read more
ประวัติ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมา คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้มอบหมายให้ พระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ และ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เป็นประธานที่ปรึกษาการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ โดยเปิดให้พุทธบริษัทไทย จีนได้ร่วม... read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง