เที่ยววัด วังอยุธยา ในสมัย ราชวงศ์ปราสาททอง

678
เที่ยวอยุธยา เที่ยววัดและวัง น่าเที่ยว ตามรอย ละครดัง "บุพเพสันนิวาส"
10 โบราณสถานเหล่านี้ ตามประวัติถูกสร้างและบูรณะซ่อมแซมในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง(ต้นราชวังปราสาททอง) จวบจนสมัยพระนารายณ์มหาราช
ปราสาทนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรี สันนิษฐานว่า สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในแผ่นดินนี้พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลาที่เรียกว่า "พระนครหลวง"

ในกรุงกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2147 มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับ...
read more
Originally, Bang Pa-In was a riverine island. When Prasat Thong became the Ayutthaya king (1630 - 1655), he had the Chumphon Nikayaram Temple built on his family estate. Later, he had a palace built on a lake in the middle of the island where he could periodically reside.
The palace, surrounded by a lake 400 meters long and 40 meters wide, and the Chumphon Kikarayam temple, are all that remain of ...
read more
This is the monastery located in the front area of Kho Muang, opposite to the train station. It was founded in 1632, by King Prasatthong's command and restored during the reign of King Rama IV.... read more
Located on the bank of Chaophraya River, on the west of the city island. King Prasat Thong commanded it built. The great beauty has been reflected from the main stupa and its satellite stupas along the gallery, an architecture influenced by Khmer. Traveling can be made by river form Chankasem Palace. A long-tailed boat service is available at 300-400 Baht for a round trip, consuming about one hour... read more
Wat Kudi Dao is located in front of the railway station to the east, this old monastery has beautiful work with better craftsmanship than many other temples, but it has deteriorated to a high degree. There is no historical record of this temples establishment, though its date is usually placed in the early Ayutthaya period. Many researchers suspect that it was constructed on the foundation of an e... read more
Wat Bhuddhaisawan is located on west of the Chao Phraya River, Tambol Sam Phao Lom, Muang, Ayutthaya. The temple is the location where King U-Thong stayed while the Grand Palace was being constructed. The main prang was build in 1352, perhaps making it the first Khmer-style prang constructed in Ayutthaya. Many new constructions and renovations were added throughout the Ayutthaya period. After th... read more
Wat Kasatratiraj is situated in the outer ring of Ayutthaya city. It is beside by the river, opposite of Chedi Phra Si Suriyothai. According the characteristic of its prang, it is believed that the temple was built in the Sukhothai period, founded in B.E. 2200. It was totally destroyed during the Burmese invasion. The Burmese used this temple as a military base to fire cannon across the river onto... read more
Located near Wat Kudidao, it was renovated by Chao Phraya Kosa (Lek) and Phraya Kosa (Pan) during the reign of King Narai the great. The main attraction is a large Prang having an unusual outlook different from the others. It is believed to imitate the design of Chedi Chet Yot of Chiangmai.... read more
Wat Pradu Songtham is located off the city center in the northeastern part of the city. It is situated on a small road that runs west from Wat Kudi Dao.  I came across this temple after taking photograph Wat Kudi Dao on 25 Jan 2552.  So it may be difficult for you to find.
Wat Pradu Songtham is situated in a part of the city known as Ayodhaya. It is widely believed that an ancient settle...
read more
Wat Mahathat is located in front of the grand palace. It was constructed in 1374 A. D. during the reign of King Boromma Rachathirat I and finished during the reign of King Ramesuan (1388-1395). The main prang collapsed during the reign of King Songtham (1610-1628). The restoration of this prang was probably completed during the reign of King Prasatthong (1630-1655) and the height of the prang was ... read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง