10 สังเวชนียสถานและเขตสังฆาราม ภาพมุมสูง

2615
10 สังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตามพุทธประวิตในอินเดียและเนปาล
แอดฯ ถ่ายเมื่อ กลาง ก.พ. 2561
Kushinagar previously known as a part of Malla Division in period of Lord Bhuddha. Mala historically were composed of 2 towns: Kushinagar and Pawa.
Kushinagar is the place of Lord Buddha's parinirvana, one of the most 4 attractive places by pilgrimate Buddhists.  Located a few kilometers from Gorakhpur divisition, Kushinagar setting on the banks of the Gandak River is the city of Stupas ...
read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง