118 เชียงใหม่ - เชียงราย

802
เที่ยวตามทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่ ถึง เชียงราย
ดอยสะเก็ด - เวียงป่าเป้า - แม่สรวย - ก่อนเข้าเมืองเชียงราย

สูตรขับรถเที่ยวนี้ เหมาะเดินทางแต่เช้า เน้นเที่ยวตามทางหลวง ไม่เน้นขับรถเข้าไปไกลๆ จากเส้นทางหลัก 118 มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเชียงราย ก่อนเข้าเขตตัวเมืองชั้นใน แอดฯ เสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบเผื่อเหลือเอาไว้ก่อน บางรายการต้องใช้เวลาเที่ยวมากพอสมควร เช่น ไร่บุญรอด วัดร่องขุ่น น้ำตกขุนกรณ์ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ แนะนำให้ตัดออกบ้าง
 In the rainy season the water flows from the river Mae Kuang. Cause flood damage to farmland every year. When a rich reservoir of Mae Kuang Tara can then retain water that flows from rainfall over the catchment area of ​​567 square kilometers. To prevent damage from flooding to the area very well. 
Tara Mae Kuang dam filling. Is used to store water for potable water can be delivered to ...
read more
Khun Chae National Park covering the areas of 270 square kilometres in Wing Pa Pao of Chiang Rai has been announced as the national park of Thailand since 1995. Also it gave birth to the main tributaries of a number of rivers and formed the beautiful waterfall, namely Khun Chae.
Geologically, the mountain formations have been covers by igneous rock and sedimentary rock including gra...
read more
Wiang Ka Long was a lost city which is recently being developed to be a tourist attraction. Once archeologists have found ancient kilns which were used to produce terra cotta pottery and utensils, they estimated that Wiang Ka Long was one of the oldest Lanna cities founded as old as 2,500 years ago.
The Wiang Kalong village area covers the ancient town which dates back to the 15th / 16th century A...
read more
Khun Korn Waterfall is considered the highest the most beautiful in Chiang Rai.
You will here the voice of insects and birds.They make you feel good....
read more
Singha Park covers an area of ​​4, with an area larger than 8,000 acres And the most beautiful bike trail in Asia to visit
The Singha Park offers farm tours....
read more
Wat Rong Khun is different from any other temple in Thailand, as its ubosot (Pali: uposatha; consecrated assembly hall) is designed in white color with some use of white glass. The white color stands for Lord Buddha's purity; the white glass stands for Lord Buddha's wisdom that "shines brightly all over the Earth and the Universe."
All the paintings inside the ubosot (assembly hall) have golden to...
read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง