ลับแล เมืองนี้ห้ามพูดโกหก

1669
ประวัตเมืองลับแล ยาวมากๆ อ่านในนี้ดีกว่าครับ admin คัดมาจากหลายแหล่งบวกกับคำบอกเล่าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ http://www.gplace.com/3795

ทริปนี้แบบ คราวเดียว วันเดียว...ไม่หมด ที่พักในลับแล อาจดูไม่สะดวกสบายเท่าในเมืองอุตรดิตถ์ แต่admin คัดมาให้ทั้งหมด ตามที่ admin ไปสำรวจมา "สถานที่ท่องเที่ยวเมืองลับแล" เลือกเอาดูที่ชอบแล้วกันครับ
Laplae district can be reached from the provincial town by taking Highway No. 102, taking a right turn after about 3 kilometres onto Highway No. 1041 and continue on for a further 6 kilometres. The site was originally an ancient community during the Ayutthaya Period. It served as a secret hide-out for people in Phrae and Nan who fled from enemy or calamity as its location was sandwiched in between... read more
The Phra Si Phanommat Memorial, in Laplae district, commemorates a community leader who was highly repeated by the townspeople. The Chinese-descended tax collector on alcohol products contributed tremendously to the development of the community and was rewarded with the rank of Phra Si Phanommat from King Rama V. ... read more
พระเจดีย์ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ปัจจุบันกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถาน) และในกาลเวลาต่อมานานนับพันปีเจดีย์แห่งนี้ก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา แต่ปัจจุบันเจดีย์แห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์จนอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ
ประวัติวัดเจดีย์คีรีวิหาร
วัดเจดีย์คีรีวิหารเดิมชื่อวัดป่าแก้ว สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1519 ขณะที่เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ครองเมืองลับแล พระองค์มีใจฝักใฝ...
read more
เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารพระราชบุตรในพระเจ้าเรืองไทธิราช กษัตริย์แห่งแคว้นโยนกนครเมื่องเชียงแสนได้รับโปรดเกล้าให้มาครองเมืองลับแล ทรงปกครองไพ่ฟ้าประชาชนให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันและป้องกันขอบขันธเสมาให้รอดพ้นภัยจากการลุกลาน ของกำโภชนคร (ขอม)
 
นายสมปารถ เสาไพบรูณ์ ในอำเภอลับแลพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้พร้อมใจกันก่อตั้งพระรูป และอนุเสาวรีย์ไว้เป็นที่สัการะบูชา ในคุณงามความดีของพร...
read more
The Mae Phun waterfall, located at Ban Ton Klua, is about twenty kilometres from town. The dam-like barrier creates multi-level cascades amid pleasant natural surroundings.... read more
Wat Phra Borom That Thung Yang is about three kilometres from town on Highway No.102. An old temple, it was once called Wat Mahathat. There is a large, circular-shaped, Ceylonese-style Chedi enshrining a Holy Relic.... read more
This temple, near Wat Phra Borom That Thung Yang, features a Chiang Saen-style Mondop which covers a pair of holy Footprint. It also houses a Sukhothai-style Buddha statue cast in bronze.... read more
A little further from Wat Phra Yun, some 14 kilometres from town is Wat Phra Thaen Sila At. The major feature is the base of a sermon platform built with laterite. The square slab with pattern is believed to have been made during the Sukhothai Period. Annual celebrations are held at the three temples in February.... read more
แหล่งประวัติศาสตร์เวียงเจ้าเงาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณที่ตั้งเวียงเจ้าเงาะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมุมเมืองทุ่งยั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 129 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา หรืออยู่ห่างจากวัดพระแท่นศิลาอาสน์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 800 เมตร
ภูมิประเทศของเวียงเจ้าเงาะนั้นเป็นที่ราบดินปนศิลาแลง บางตอนเป็นศิลาแลงล้วน ด้านทิศเหนือติดต่อกับหนองพระแลและหนองพระทัยอันเป็นที่ลุ่...
read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง